Handelsbetingelser for annelenenielsen.dk

annelenenielsen.dk

Blegbanken 3. 2. sal th.

7100 Vejle

TLF: +45 26 55 88 74

CVR: 30327985

 

 

Arrangementer

På hjemmesiden kan der købes åbne arrangementer, som er åben for alle og private arrangementer, som er special tilpasset til køberen.

 

Deltagelse sker på eget ansvar, og hverken virksomheden annelenenielsen.dk eller foredragsholderen Anne-Lene Nielsen påtager sig ansvar for tab eller skader på personer eller ejendom, som deltagerne måtte pådrage sig under arrangementet.

 

Private arrangementer

–  workshops, oplæg og forløb i virksomheder, foreninger og organisationer

Der afholdes en forudgående dialog for at sikre, at indholdet bliver optimeret, målrettet og vedkommende i netop jeres kontekst. Herefter bekræftes den endelige aftale med en ordrebekræftelse. Kunden skal bekræfte at ordrebekræftelsen stemmer overens med aftalen senest 7 dage efter modtagelsen. Hvis Anne-Lene Nielsen ikke modtager dette, anses arrangementet for aflyst.

 

Fortrydelsesret private arrangementer:

Såfremt kunden har behov for at annullere aftalen og dette gøres med mindre end fire uger før den aftalte dato, opkræves fuld betaling. Se i øvrigt de fremsendte generelle vilkår.

Såfremt kunden har behov for at ændre en aftale, sker dette som en gensidig aftalen mellem bestilleren og Anne-Lene Nielsen. Hvis der ikke kan opnås en ny aftale, anses arrangement som annulleret.

Ved uopsættelige årsager til aflysning fra Anne-Lene Nielsens side, vil der blive fundet en ny egnet dato for arrangementet.

 

Den praktiske afvikling:

Kunden sørger for passende lokale og AV-udstyr.

Kunden søger for overnatning og forplejning, hvor dette vil være nødvendigt og efter nærmere aftale. Forplejning og eventuel overnatning er ikke inkluderet i prisen.

 

Priser:

Priser er angivet eksklusiv moms for private arrangementer.

Betaling skal ske netto 7 dage efter arrangementets afholdelse.

 

Materialer:

Take-home poser er ikke inkluderet i produktprisen. Pris pr. pose er 25 kr pr. deltager.

Præsentationsmateriale og undervisningsnoter til udlevering, er ikke inkluderet i prisen, medmindre andet er aftalt.

 

Transport:

Transportudgifter udgør 15 kr pr. kørt km + bro og afgifter, + moms.

 

 

Åbne arrangementer

Fortrydelsesret åbne arrangementer:

Ved tilmelding til åbne arrangementer, kan du fortryde din deltagelse ikke senere end 14 dage efter købet.

Fortrydelsesretten skal meddeles ved at skrive til mail hej@annelenenielsen.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på at du vil gøre brug af din fortrydelsesret.

Tilbagebetalingen sker senest 14 dage fra den dato, hvor din meddelelse er modtaget med information om til hvilken konto (registrerings-nr + konto-nr) tilbagebetalingen skal ske.

 

Ændringer og aflysning af åbne arrangementer:

Annelenenielsen.dk forbeholder sig ret til ændring af lokation, dato og tidspunkt uden ret til refusion af deltagergebyret.

Ved uopsættelige årsager til aflysning fra annelenenielsen.dk’s side, refunderes det fulde deltagergebyr.

 

Betaling og priser

Når der købes adgang til åbne arrangementer via annelenenielsen.dk vil beløbet hæves fra din konto med det samme.

Alle beløb til åbne arrangementer på hjemmesiden er inklusiv moms, med mindre andet er angivet.

 

Betaling til private arrangementer skal ske i henhold til den aftalte betalingsplan.

 

Alle priser på hjemmesiden er angivet i danske kroner

 

Ved betalingen online annelenenielsen.dk benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

 

Relation til GDPR

Hvis tilbagebetaling sker via modtagne kontooplysninger bliver disse samt dit navn opbevaret i 7 år men kun i vores bank og vores regnskabssystem (Regnskabslovens krav om opbevaring af regnskabsdetaljer). Vi sletter oplysningerne om dit konto-nr. fra vores andre platforme så snart vi har tilbagebetalt dit tilgodehavende

 

Immaterielle rettigheder

Hverken kunden eller deltagerne må kopiere, reproducere eller distribuere nogen af de leverede produkter, materialer, præsentationer eller kompendier uden skriftligt samtykke fra Anne-Lene Nielsen.

 

Force majeure

Annelenenielsen.dk er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering på grund af uopsættelige årsager såsom sygdom hos foredragsholderen, epidemier, naturkatastrofer, strejker, lockouts, krigshandlinger eller andre force majeure-begivenheder.

 

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med annelenenielsen.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

 

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

 

Personoplysningerne registreres hos annelenenielsen.dk og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

 

Den dataansvarlige i annelenenielsen.dk er Anne-Lene Nielsen

 

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos annelenenielsen.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til hej@annelenenielsen.dk.

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet hvis du føler at dine rettigheder er blevet krænket.

 

Cookies
På https://annelenenielsen.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

 

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://annelenenielsen.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere annelenenielsen.dk’s hjemmeside.

 

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

 

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med det produkt du får leveret, skal du henvende dig til annelenenielsen.dk hurtigst muligt efter levering.
Du kan også henvende dig til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:
http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse hej@annelenenielsen.dk