Workshop

Styrker

Bring jeres karakterstyrker i spil

Når vi bruger vores styrker, er vi mere autentiske

Når vi er autentiske, ægte og trygge i os selv, så smitter det positivt, og det gør os følelsesmæssigt mere intelligente. Og det forstærker vores evne til at være nærværende, empatiske og medfølende.

Vores styrker – og hvordan vi bringer dem i spil, er altså med til at gøre os, til dem vi er.

Gennem workshoppens mange aktiviteter bliver I mere bevidst om egne og andres styrker, og hvordan I kan bringe dem i spil i hverdagen, til gavn for os selv og dem vi er sammen med.

Workshoppen giver med andre ord værdifulde redskaber til at holde sig mentalt sund og i trivsel, og styrker vores modstandsdygtigtighed overfor udfordringer.

Få bragt jeres værdier og styrker i spil

I denne workshop sætter vi fokus på jeres (virksomhedens, lederens og medarbejdernes) værdier og styrker, og sætter dem i spil i organisationen.

‘Styrk det der styrker’ tager afsæt i forskning indenfor positiv psykologi, og stiller skarpt på, hvilke faktorer der spiller en særlig rolle for, at den enkelte oplever god arbejdslyst, trivsel, energi, resiliens, og meningsfuldhed.

Det kræver lidt øvelse for de fleste, bevidst at bringe sine karakterstyrker i spil i hverdagen, men effekten af af øvelserne i denne workshop er mærkbar.

Hvorfor lære om det der styrker?

Vi har alle samme 24 styrker repræsenteret i os – i forskellig grad, det er det der gør os unikke.

I den her workshop ser vi nærmere på, hvordan I kan bruge jeres individuelle styrker mere effektivt, til gavn for jer selv og hinanden.

Forskning viser nemlig, at mennesker, der kender og bruger deres psykologiske styrker aktivt, er mere mentalt robuste og oplever mindre stress – og samtidig oplever de et større engagement i deres arbejde.

At arbejde med styrker, kan derfor være en hjælp til at sikre samtaler, I måske ellers ikke ville have taget. Samtaler om de ting, der giver mennesker mening, gør fællesskaber robuste og sikre et bæredygtigt engagement for os alle hver især.

Med denne workshop vil I opleve, at I får:

  • Viden og indsigt i de 24 styrker
  • Forståelse og bevidsthed om hvorfor vi skal kende vores styrker
  • Bevidsthed om egne styrker
  • Indsigt i kollegers styrker
  • Effektivt værktøj, som sikre trivsel og sundhed i jeres virksomhed
  • Øget engagement, arbejdslyst og energi
  • Brugbar viden, og praktiske øvelser, der giver en oplevelse af ahá.

Workshop på flere måder

Alle mine tematiske workshops, inklusiv denne, er sammensat på baggrund af erfaringer, feedback og forespørgsler fra små og mellemstore virksomheder i Danmark.

En workshop kan vare fra 3,5 til 7 timer, men den kan også udgøre en eller flere temadage.

Det er klart, at med mere tid når vi længere omkring - Men én ting er sikkert. Det handler om jer.

I kan læse om de tematiske workshops, der alle er sammensat på baggrund af erfaringer, feedback og forespørgsler fra små og mellemstore virksomheder i Danmark, under Udvikling under de to koncepter.

De to koncepter kan desuden kombineres, så I får det bedste fra begge.

Sæt trivsel og sundhed på dagsordenen

Book din workshopsamtale her, og lad os I fællesskab finde ud af, hvad jeres behov er. Det gør vi ud fra hvor I er nu, og hvor I ønsker at bevæge jer hen.

Kombinér workshops som denne med et forløb af 1:1 sessions

Det er en populær og meget anvendt måde at styrke, støtte og løfte den enkelte ledere eller medarbejde.
Det skaber sammenhængskraft i afdelingen, styrker den enkelte og derved virksomhedens udviklingen - og er med til at sikre en stærk forankring.

Referencer

Unik sammensætning

Særligt spændende ved Anne-Lene´s Intelligent Posture-oplæg og kursusforløb er den unikke sammensætning, og at hendes formidling er levende. Det gør os klogere på alle “de andre” ting der jo mærkbart påvirker vores trivsel - og at holdning ikke bare handler om “at rette sig op”.

Maiken Kroge Rosenberg. Leder af Dagplejen, Vejen Kommune

Redskaber til fokus, energi og restitution

De tre sammenhængende workshops, hvor der var en god balance mellem ro og reflektion, og en blanding af yderst brugbare fysiske øvelser, var et godt valg.

– For mig var det virkelig en øjenåbner hvordan vores vejrtrækning og kroppens medfødte reflekser påvirker vores vaner og præstation.

Det er jo faktisk relativt små ting vi selv kan og skal gøre, og så sker der rigtig meget.

Anne-Lene spotter detaljen, og er god til at holde fokus og opmærksomhed på den enkelte, også i gruppen.

Anne-Lene er magisk!

Kamilla Malmbæk, Advokat, DPO, The LEGO Group

En virkelig god balance mellem aktive øvelser og reflektion

Anne-Lenes er en mester i tydelig og engagerende formidling. Hun har rigtig meget på hjerte, og hendes gejst smitter.
Det var tydeligt at Anne-Lene, på forhånd, havde sat sig ind i netop vores arbejde og udfordringer.
Workshoppen havde en virkelig god balance mellem aktive øvelser og reflektion, som alle var meget relevante for os.

For mig personligt gav det stof til eftertanke, at mærke, hvor kraftfuldt et redskab det er, at rette fokus styrker, og på det der fungerer, i stedet for alene at fejlfinde. Men også hvor svært det rent faktisk kan være.

Jane Michaelis, Medarbejderkonsulent, LIDL Danmark

Få 3 intelligente øvelser der bringer kroppen på banen

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

You have Successfully Subscribed!